Tietoturvaseloste

Tämä seloste on laadittu Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Laadittu 23.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Kynsipaikka Kiva
Härkitie 2-4
37100 Nokia

FI2341030-1

heidi.evikoski@gmail.com

0407391800

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heidi Evikoski
heidi.evikoski@gmail.com
040 739 1800

Rekisterin nimi

Kynsipaikka Kivan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;

Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on suoda paras mahdollinen ja yksilöllinen palvelu, ajatellen asiakassuhteen jatkuvuutta. Asiakassuhde syntyy kun asiakas ottaa yhteyttä Kynsipaikka Kivaan joko soittamalla, tekstiviestillä, messengerissä, whatsupissa, Facebookissa tai Fonectan verkkovarauspalvelussa. Asiakkaan itsensä antamien tietojen ja tarpeen perusteella syntyy kauaskantoinen asiakassuhde.

Asiakaskirjeet ja tiedotteet ovat pääsääntöisesti luotuja koko asiakaskunnalle yleisesti, niin nykyisille kuin tulevillekin, Tiedotteet julkaistaan Kynsipaikka Kivan Instagram- ja kotisivulla.
Markkinointi omille sekä nykyisille, että uusille asiakkaille tapahtuu Kynsipaikka Kivan koti-, Facebook- sekä instagram- sivustoilla, sähköpositse tai tekstivietillä.

Analysointi ja tilastointi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

Nimi, Sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden antamat tiedot itsestään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kynsipaikka Kivan Fonectan ajanvarausjärjestelmään asiakkaan syöttämät tiedot. facebooksivuston viestit- osiossa asiakkaan syöttämät tiedot. ,Kynsipaikka Kivan puhelu-, tekstiviesti-, Messenger- sekä Whats up- sovellusten tiedot. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä, ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen asiakassuhteen päättyessä tai 5 vuoden kuluessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään pilvipalveluissa(fonecta, facebook), sekä Kynsipaikka Kivan toimitilassa tietokoneella. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Paperisia lomakkeita ei käytetä asiakastietoihin.

Henkilötietoja käsittelee vain Kynsipaikka Kivan henkilökunta, joka tunnistautuu järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjiä sitoo vaitiolo- sekä salassapitovelvollisuus.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • tarkastaa ja tarpeen mukaan korjata/muuttaa tietoja, joita hänestä on rekisterissä.
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on hänellä oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Asiakas voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin ilmoittamalla kiellosta puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla.